påstandsdokument

 

Påstandsdokument

 

Et påstandsdokument er et processkrift, som Retten kan kræve at parterne indlevere forud for en hovedforhandling.

Påstandsdokumentet indeholder;

- Partens påstand(e),

- Partens anbringender

- De beviser, som parten ønsker at føre under sagen.

- M.v.

 

 Det er ofte en god ide at kontakte en advokat, hvis du er part i en retssag eller ønsker at stævne en anden. Du kan læse mere her.

 

 

 

 

 

 

artens A